International PhD Fees Scholarship

Giá trị: Học phí trong thời gian 6 học kì
Trường: University of Southern Queensland
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện, ứng viên phải: _ Có bằng cấp được USQ coi là tương đương hoặc ở cấp độ cao hơn với Bằng Cử nhân Danh dự Hạng Nhất _ Phải đăng ký ghi danh hoặc hiện đang theo học chương trình Tiến sĩ tại USQ; _ Là một sinh viên quốc tế, không phải là công dân Úc hoặc New Zealand hoặc thường trú nhân Úc; không nhận được các khoản tài trợ tương tự từ Chính phủ Úc; _ Không phải là một sinh viên được tài trợ nhận tài trợ tương tự từ Chính phủ của họ, hoặc các tổ chức khác; _ Bắt đầu học Tiến sĩ vào năm 2022.
Mô tả:
Đại học Nam Queensland (USQ) đang cung cấp một số Học bổng Học phí Tiến sĩ Quốc tế cho sinh viên quốc tế đang theo học hoặc bắt đầu chương trình Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) vào năm 2022. Chúng tôi hoan nghênh các ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!