International Postgraduate Scholarship (IPS)

Giá trị: £7,350
School: University of Gloucestershire
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận học bổng hoặc giải thưởng, sinh viên phải: _ Sinh viên mới, trả phí quốc tế - sinh viên mới được phân loại là sinh viên học văn bằng đầu tiên tại trường đại học, hoặc tiến bộ từ bằng đại học Gloucestershire toàn thời gian đến bằng cấp thứ hai (sau đại học) với trường đại học _ Sinh viên đại học hoặc sau đại học học toàn thời gian và trong khuôn viên trường _Cam kết hỗ trợ trường đại học với các hoạt động tiếp thị, tuyển dụng và cựu sinh viên theo yêu cầu _ Sinh viên phải nộp đơn trực tuyến cho học bổng và đáp ứng các tiêu chí đầu vào của trường đại học. Trình diễn kinh nghiệm làm việc tuyệt vời và / hoặc một danh mục đầu tư sáng tạo mạnh mẽ (nếu cần) sẽ được xem xét ngoài điểm số. Một cuộc phỏng vấn có thể được yêu cầu.
Mô tả:
Trường đại học hân hạnh cung cấp một số học bổng sau đại học để công nhận sinh viên và sinh viên xuất sắc về mặt học thuật có thể chứng minh kinh nghiệm làm việc mạnh mẽ hoặc danh mục đầu tư sáng tạo.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!