International President's Award

Giá trị: $8,640 - $9,024
Trường: Central Michigan University (Ontario)
Hạn nộp hồ sơ: 06 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Điểm trung bình GPA từ 3,3 trở lên (trên thang điểm 4.0) - Chứng chỉ tiếng Anh - Đã hoàn thành tối thiểu 30 giờ tín chỉ đại học (chỉ dành cho sinh viên chuyển tiếp đến)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!