International President’s Entrance Scholarships

Giá trị: $50,000 CAD
Trường: Western University (Ontario)
Hạn nộp hồ sơ: 13 tháng 02, 2022
Tổng số xuất: 3
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế xuất sắc mỗi năm, thông qua Chương trình Học bổng Toàn quốc. - Các giải thưởng này công nhận thành tích xuất sắc chung trong hàng ngũ sinh viên của trường, - Sinh viên chứng minh được thành tích học thuật vượt trội cùng những hướng tiếp cận sáng tạo trong học tập
Mô tả:
Ba suất Học bổng Đầu vào Quốc tế của Hiệu trưởng (International President’s Entrance Scholarships) với trị giá 50.000 CAD sẽ được cấp cho sinh viên quốc tế xuất sắc mỗi năm, thông qua Chương trình Học bổng Toàn quốc Sinh viên được trúng tuyển chương trình học bổng danh giá này sẽ được cấp học bổng 20.000 CAD cho năm đầu tiên và 10.000 CAD mỗi năm từ năm hai đến năm tư.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!