INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS

Giá trị: Giá trị của học bổng sẽ là giảm học phí mà sinh viên quốc tế phải trả so với số tiền sinh viên trong nước phải trả, tối đa là bốn đơn vị trong Học kỳ 1 năm 2022.
Trường: Christian Heritage College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Báo cáo trường học gần đây nhất của bạn; - Giải thưởng học thuật, các cuộc thi học thuật bên ngoài (ví dụ như cuộc thi toán học do các trường đại học toàn Úc khởi xướng), các cuộc thi nội bộ trường học, v.v. - Các môn học / đơn vị đại học, đơn vị năng lực VET, hoặc Chứng chỉ / Văn bằng đã hoàn thành.
Mô tả:
Những học bổng này chỉ dành cho năm 2022. Việc cấp học bổng cho sinh viên quốc tế vào năm 2023 sẽ được xác định vào cuối năm 2022. Học bổng sẽ được trả theo mức học phí thông thường của sinh viên quốc tế và không có giá trị tiền mặt. Học bổng Sinh viên Quốc tế Bắt đầu sẽ được áp dụng cho Học kỳ 2, 2022 với điều kiện người nhận đăng ký ít nhất ba đơn vị trong Học kỳ 2, 2022. Học bổng Sinh viên Quốc tế Tiếp tục sẽ được áp dụng cho Học kỳ 2 năm 2022 với điều kiện người nhận phải duy trì điểm trung bình toàn khóa học tối thiểu là 6.0 vào cuối Học kỳ 1 năm 2022 và đăng ký học tối thiểu ba đơn vị trong Học kỳ 2 năm 2022.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!