International Scholarships

Giá trị: 15 - 25% học phí
Trường: Top Education Institute
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Chỉ áp dụng cho sinh viên quốc tế. - Nhập học ít nhất 8 units tại trường Kinh tế/ Luật (tương đương tối đa 48 điểm tín chỉ trên một năm).
Tiêu chí xét học bổng
- Học bổng 25%: kết quả học tập đạt tối thiểu 75%. - Học bổng 15%: kết quả học tập đạt tối thiểu 65% cho bậc Sau đại học và tối thiểu 55% cho bậc Đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!