International School Leaver Scholarship

Giá trị: $5000
Trường: UP International College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 07, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng này công nhận những học sinh trung học quốc tế có thành tích cao sống ở New Zealand.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!