International Stand Out Scholarship

Giá trị: 25% học phí
School: Bond University
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 10, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để được xem xét, ứng viên phải: _ Đã nộp Mẫu Đơn Đăng ký Trực tuyến của Đại học Bond để đăng ký chương trình đã chọn. Các chương trình sau đây không đủ điều kiện để xét học bổng - Thạc sĩ Tâm lý học (Lâm sàng), Thạc sĩ Tâm lý chuyên nghiệp, Chương trình Du học và Trao đổi, Chương trình Y tế Bond và Tiến sĩ Vật lý trị liệu. _ Đã đạt kết quả học tập tối thiểu ATAR 89.00 hoặc Bằng IB 32 (hoặc tương đương) đối với ứng viên đại học hoặc đạt kết quả học tập ‘nổi bật’ từ nghiên cứu đại học đối với ứng viên sau đại học. _ Hoàn thành và gửi đơn đăng ký học bổng trước ngày đóng đơn xin học bổng liên quan đến học kỳ bắt đầu đã chọn. Xem thêm chi tiết về quy trình đăng ký học bổng trong phần Cách đăng ký bên dưới. _ Chưa bắt đầu học đại học hoặc sau đại học tại Đại học Bond. _ Những sinh viên học tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Đại học Bond như một phần của Ưu đãi đóng gói vẫn đủ điều kiện đăng ký.
Mô tả:
Đại học Bond cung cấp cho những sinh viên ‘nổi bật’ đang đăng ký học ở cấp độ đại học hoặc sau đại học, với học bổng miễn giảm học phí. Học bổng Nổi bật Quốc tế được trao dựa trên thành tích học tập và là minh chứng cho cam kết của Đại học Bond đối với sinh viên quốc tế chất lượng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!