International Student Academic Achievement Scholarship - Chiu School of Business

Giá trị: CAD 2000
Trường: Bow Valley College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 04, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên đã hoàn thành ít nhất một kỳ học trong chương trình sau trung học thuộc Trường Kinh doanh Chiu (CSB). - Là du học sinh
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!