International Student Academic Achievement Scholarship - School of Community Studies

Giá trị: CAD 2000
School: Bow Valley College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 04, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là du học sinh học toàn thời gian tại SCS - Học sinh đã hoàn thành ít nhất một học kỳ trong chương trình sau trung học thuộc Trường Nghiên cứu Cộng đồng (SCS).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!