INTERNATIONAL STUDENT ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Giá trị: 25% học phí
School: Griffith College
Hạn nộp hồ sơ: 10 tháng 02, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Là công dân của một quốc gia không phải là Úc hoặc New Zealand. - Có điểm trung bình chung các môn học trước đây tối thiểu từ 5.5 trở lên trên thang điểm 7 hoặc tương đương. - Đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh cho chương trình học đại học hoặc sau đại học mà bạn đã chọn. - Là sinh viên toàn thời gian (40CP) bắt đầu từ Học kỳ 1, 2 hoặc 3 năm 2021 hoặc Học kỳ 1, 2 hoặc 3 2022.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!