International Student Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 25%
School: International School of Colour and Design (ISCD)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng cho những sinh viên xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!