International Student Academic Improvement Scholarship

Giá trị: CAD 2000
Trường: Bow Valley College
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 04, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là du học sinh toàn thời gian - có thành tích cải thiện kết quả học tập tốt
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!