International Student Financial Aid

Giá trị: Lên đến 100% nhu cầu hỗ trợ tài chính
Trường: University of Pennsylvania
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên phải nộp đơn đăng ký hỗ trợ tài chính cùng thời điểm với đăng ký nhập học
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng phụ thuộc vào điều kiện tài chính của ứng viên
Mô tả:
Vì sinh viên quốc tế nói chung không đủ tiêu chuẩn nhận học bổng liên bang, Đại học Pennsylvania cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu hỗ trợ của sinh viên.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!