International Student Financial Aid

Giá trị: Lên đến 100% nhu cầu hỗ trợ tài chính
Trường: Columbia University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên quốc tế đang theo học tại trường Columbia University - Sinh viên cần nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cùng thời điểm đăng ký nhập học
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng phụ thuộc vào tình hình tài chính của ứng viên
Mô tả:
Trường cung cấp hỗ trợ tài chính cho các sinh viên quốc tế nhằm tạo nên môi trường giáo dục năng động, bình đẳng và đa dạng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!