International Student Financial Aid

Giá trị: 100%
Trường: The Ohio State University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học. - Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế.
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế và các sinh viên trong nước đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học tại trường. - Học bổng cho phép hỗ trợ tất cả các chuyên ngành học tại trường. - Đặc biệt hỗ trợ cho các nghiên cứu sinh xuất sắc tiếp tục nghiên cứu sau đại học tại trường, hoặc học ở các bậc cao hơn.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!