International Student Outlook (ISO) Scholarship

Giá trị: Giảm giá 15% trên tổng học phí
Trường: University of the Sunshine Coast
Hạn nộp hồ sơ: 05 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho sinh viên quốc tế trong nước
Mô tả:
- Giảm giá 15% cho toàn bộ chương trình EAP - Giảm 1000 AUD trong mười tuần đầu tiên của khối EAP - Giảm giá 15% cho toàn bộ chương trình USC - Giảm 1000 AUD học kỳ đầu tiên / khóa học trong chương trình USC
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!