International Student Presidential Merit Scholarship

Giá trị: $5,000
Trường: City University of Seattle in Canada (Victoria)
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Phải có Visa F-1 ở khu vực Seattle - Phải là người có I-20 đang hoạt động - Phải duy trì đăng ký toàn thời gian và bắt đầu việc học của bạn tại CityU trong vòng một phần tư kể từ khi nhận được thư khen thưởng - Học sinh bắt đầu vào Chương trình ELP phải liên tục ghi danh vào chương trình, ngoại trừ các kỳ nghỉ đã được phê duyệt, và giải thưởng sẽ được áp dụng khi học sinh đăng ký vào các lớp của chương trình cấp bằng
Tiêu chí xét học bổng
Gửi Mẫu Khai báo Tài chính đến Văn phòng Sinh viên Quốc tế, chọn phương án học bổng phù hợp.
Mô tả:
- Áp dụng cho các ứng viên quốc tế lần đầu đến CityU - Học bổng chỉ được sử dụng cho học phí và không được hoàn trả bằng tiền mặt nếu phần thưởng nhiều hơn học phí - Các quỹ giải thưởng còn lại có thể chuyển sang một quý khác trong tối đa hai quý bổ sung trước khi nó bị hủy bỏ
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!