International Student Scholarship

Giá trị: 25% học phí
Trường: Central Queensland University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2030
Điều kiện nộp học bổng
- Trình độ học vấn tiếng Anh + Học thuật; VET; Đại học; Sau đại học (Công việc khóa học); Sau đại học (Nghiên cứu) - Là sinh viên quốc tế - Khu vực học Adelaide; Brisbane; Bundaberg; Cairns; Gladstone; Mackay; Melbourne; Perth; Rockhampton; Sydney; Townsville - Chế độ học tập toàn thời gian trong khuôn viên trường - Điểm trung bình tối thiểu không bắt buộc phải nhận ISS. Để ghi nhận các tác động của COVID, điều này là cung cấp một hình thức hỗ trợ bổ sung để sinh viên vẫn có thể tiếp cận giáo dục đại học.
Mô tả:
Học bổng Sinh viên Quốc tế (ISS) có sẵn cho tất cả các sinh viên dạy nghề, nghiên cứu, bằng cấp đầy đủ và các môn học đóng gói quốc tế mới tại bất kỳ cơ sở nào tại CQUniversity Australia.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!