International Student Scholarship

Giá trị: 15% tuition fee reduction
Trường: University of the Sunshine Coast
Hạn nộp hồ sơ: 03 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho sinh viên quốc tế - Để duy trì đủ điều kiện nhận Học bổng Sinh viên Quốc tế, sinh viên phải tiếp tục được xếp loại là sinh viên quốc tế.
Mô tả:
- Học bổng dành cho sinh viên quốc tế áp dụng cho học phí đã được lên lịch và công bố chính thức cho chương trình và thời gian học liên quan. - Học bổng Sinh viên Quốc tế dành cho sinh viên quốc tế bắt đầu vào năm 2023.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!