International Student Support Scholarship

Giá trị: 30% học phí
Trường: Charles Sturt University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Trao cho các ứng viên quốc tế mới đủ điều kiện bắt đầu học tập ở chế độ nội bộ tại Albury-Wodonga, Bathurst, Orange, Port Macquarie và Wagga Wagga.
Mô tả:
Học bổng giảm 30% học phí cho sinh viên quốc tế trong hai buổi học đầu tiên vào năm 2022.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!