International Tennessee Explore Scholarship

Giá trị: $ 4,000 - $ 7,500
Trường: University of Tennessee at Knoxville
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Những sinh viên sắp nhập học năm nhất ngoại bang có điểm trung bình tối thiểu 3,6 * đăng ký nhập học trước ngày 15 tháng 12 của năm cuối cấp ba sẽ được tự động xem xét cho các học bổng của tổ chức này. Điểm kiểm tra mới để xác định tính đủ điều kiện cho Học bổng Tennessee Explore sẽ đến hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Bạn phải trúng tuyển học kỳ mùa thu ngay sau khi tốt nghiệp trung học tại Hoa Kỳ và là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hoặc sinh viên quốc tế trong nước để được xem xét .
Tiêu chí xét học bổng
Để giữ được Học bổng Khám phá Tennessee, bạn phải: Duy trì điểm trung bình tích lũy 3.0 (GPA) và Tiến độ học tập đạt yêu cầu (SAP) của liên bang Duy trì đăng ký toàn thời gian trong mỗi học kỳ
Mô tả:
Chương trình Học bổng Khám phá Tennessee của chúng tôi độc quyền công nhận những sinh viên ngoại bang có thành tích học tập xuất sắc và mang lại cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các cơ hội có sẵn tại Tennessee tại đây.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!