International Undergraduate Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí
Trường: Bond University
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 10, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Đã nộp Mẫu Đơn Đăng ký Trực tuyến của Đại học Bond để đăng ký chương trình đã chọn. Sinh viên đăng ký Chương trình Y tế của Đại học Bond không đủ điều kiện để đăng ký học bổng này. _ Đã đạt được thành tích học tập xuất sắc trong phần trăm cao nhất từ trình độ trung học của bạn (ví dụ: điểm Chứng chỉ IB là 38 trở lên, điểm ATAR tối thiểu là 96) hoặc tương đương. _ Hoàn thành và gửi đơn đăng ký học bổng trước ngày đóng đơn xin học bổng liên quan đến học kỳ bắt đầu đã chọn. Xem thêm chi tiết về quy trình đăng ký học bổng trong phần Cách đăng ký bên dưới. _ Chưa bắt đầu học đại học tại Đại học Bond. _ Những người học tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Đại học Bond như một phần của Ưu đãi đóng gói vẫn đủ điều kiện đăng ký.
Mô tả:
Đại học Bond cung cấp cho những sinh viên có thành tích học tập cao đăng ký theo học ở cấp độ đại học để lấy bằng cử nhân, với học bổng miễn giảm học phí. Học bổng Xuất sắc dành cho Đại học Quốc tế được trao dựa trên thành tích học tập xuất sắc và là minh chứng cho cam kết của Đại học Bond đối với chất lượng và sinh viên quốc tế xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!