International Undergraduate Full Tuition Scholarship

Giá trị: 100% học phí
Trường: University of Technology Sydney
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
1. Là sinh viên quốc tế tại thời điểm nộp đơn 2. Hoàn thành chương trình học lớp 12 tại Úc hoặc tương đương với chương trình tại Úc, không quá ba năm trước khi bắt đầu học tại UTS 3. IELTS đạt điều kiện đầu vào ngành học và GPA 85%
Mô tả:
Học bổng được thành lập để hỗ trợ sinh viên quốc tế đạt thành tích cao đăng ký vào chương trình đại học tại UTS.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!