International Undergraduate Scholarship

Giá trị: £10,000
Trường: University of St Andrews
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên năm nhất tại trường - Sinh viên quốc tế có điều kiện tài chính khó khăn
Tiêu chí xét học bổng
Dựa trên nhu cầu hỗ trợ tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Báo cáo tài chính (về lịch sử nhu cầu sử dụng tài chính, về việc học bổng sẽ hỗ trợ việc học của ứng viên như thế nào...) - Thu nhập trong gia đình Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Học bổng dành cho các sinh viên quốc tế có tình hình tài chính khó khăn và cần được nhà trường hỗ trợ. Học bổng được xét hoàn toàn dựa vào điều kiện tài chính và mở cho sinh viên tất cả các ngành.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!