International Undergraduate Student Entrance Scholarships

Giá trị: $3,000 hoặc $2,000 hoặc $1,000
School: Đại học Manitoba Canada
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng sẽ được trao cho những sinh viên: _ Là sinh viên quốc tế (tức là ở Canada với giấy phép du học hợp lệ) đã nộp đơn xin nhập học vào bất kỳ Khoa hoặc Trường nào tại Đại học Manitoba trước hạn chót là ngày 1 tháng 3; _ Đang trả mức học phí cho sinh viên quốc tế; đã đạt được điểm trung bình tối thiểu ở trường trung học là 85% dựa trên năm khóa học tốt nhất ở cấp trung học phổ thông từ danh sách Học bổng Đầu vào Chung đã được phê duyệt của chúng tôi. Giá trị của mỗi giải thưởng được quy định hàng năm theo cấp độ dựa trên điểm trung bình của lớp trung học. Ví dụ, cho năm 2020-2021, giá trị giải thưởng như sau: Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 95% - $ 3.000 Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 90% - $ 2.000 Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 85% - $ 1.000
Mô tả:
Học bổng Đầu vào dành cho Sinh viên Đại học Quốc tế được thành lập để khen thưởng những sinh viên quốc tế tốt nghiệp các trường trung học quốc tế xuất sắc và nhập học tại Đại học Manitoba.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!