International Undergraduate Student Scholarship (IUSS)

Giá trị: $10,000 USD/năm
Trường: University of Hawaii At Manoa
Hạn nộp hồ sơ: 16 tháng 04, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- GPA tối thiểu 3.0 - Đối với sinh viên năm nhất: Điểm SAT cao - Sinh viên quốc tế đã đăng ký học tại UH Manoa
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế, khuyến khích việc tuyển sinh và duy trì những sinh viên quốc tế đang tìm kiếm bằng đại học tại UH Manoa, đồng thời phục vụ các mục tiêu chiến lược và sự đa dạng của trường đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!