International Undergraduate Student Scholarships

Giá trị: Xếp hạng theo điểm trung bình chuyên môn
Trường: University of Manitoba
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng được cấp cho sinh viên quốc tế: _ Đang ở Canada với giấy phép du học hợp lệ; người đã hoàn thành tối thiểu 24 giờ tín chỉ trong bất kỳ Khoa hoặc Trường nào tại Đại học Manitoba; _ Thể hiện thành tích học tập đặc biệt về các môn học đã hoàn thành trong kỳ học thông thường gần nhất (điểm trung bình tối thiểu là 3,5); _ Đang tiếp tục trong năm học đại học toàn thời gian tiếp theo trong chương trình của họ trong kỳ học Thu / Đông.
Mô tả:
Học bổng Sinh viên Đại học Quốc tế được thành lập để khen thưởng những sinh viên quốc tế đạt thành tích xuất sắc trong học tập tại Đại học Manitoba.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!