International Volunteer Scholarship

Giá trị: $ 10,000 - $ 18,000
Trường: University of Tennessee at Knoxville
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế năm nhất mới đến với tối thiểu là 3.8 GPA * người nộp đơn xin nhập học vào tháng 1 vào năm cuối cùng của họ trong trường trung học sẽ được tự động xem xét cho những học bổng thể chế .
Tiêu chí xét học bổng
Để giữ Học bổng Tình nguyện, bạn phải: Duy trì điểm trung bình tích lũy (GPA) 3.0 và xếp loại học tập tốt Duy trì đăng ký toàn thời gian trong mỗi học kỳ
Mô tả:
Chương trình Học bổng Tình nguyện của chúng tôi công nhận những sinh viên có thành tích học tập gương mẫu dựa trên sự kết hợp giữa điểm trung bình và điểm thi.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!