International Welcome Scholarship

Giá trị: $11 000 hoặc $12 000
Trường: Murdoch University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: _ Bạn là một sinh viên quốc tế, học phí đầy đủ _ Bạn đang bắt đầu học tại một trong những cơ sở của Murdoch ở Tây Úc vào các kỳ nhập học 2020 - 2024; _ Bạn đang bắt đầu học trong chương trình học của Murdoch bằng cấp (đây là bằng cử nhân, chứng chỉ sau đại học, bằng tốt nghiệp hoặc bằng thạc sĩ của từng môn học) _ Bạn không nhận được bất kỳ học bổng Murdoch nào khác _ Bạn không phải tuân theo bất kỳ loại trừ nào trong số này Các khóa học đủ điều kiện: _ Các bằng cử nhân có sẵn cho sinh viên quốc tế và được cung cấp tại một trong những khu học xá Tây Úc của Murdoch bao gồm Chứng chỉ đại học, bằng tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp theo chương trình học dành cho sinh viên quốc tế và được cấp tại một trong những cơ sở của Murdoch ở Tây Úc '.
Mô tả:
Tại Murdoch, chúng tôi tự hào về con người của mình và những gì chúng tôi có để cung cấp cho sinh viên của mình - một nơi mà mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến với nhau để tạo dấu ấn, tạo sự khác biệt, vượt qua thử thách và mở mang đầu óc cho những cách suy nghĩ mới . Được chào đón vào cộng đồng Murdoch với Học bổng Chào mừng Quốc tế trị giá lên đến $ 12.000 cho các bằng cấp Kinh doanh và Y tá và lên đến $ 11,000 cho tất cả các bằng cấp khác.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!