International Welcome Scholarship - Australia

Giá trị: 20% học phí
School: Murdoch University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện cho học bổng này, bạn phải: _ Là một sinh viên quốc tế đóng phí đầy đủ cư trú tại Úc vào thời điểm nộp đơn _ Bắt đầu học tại một trong các cơ sở của trường ở Tây Úc vào các đợt tuyển sinh 2020 - 2024 _ Bắt đầu theo học bằng cấp của môn học Murdoch (đây là bằng cử nhân, chứng chỉ sau đại học, bằng tốt nghiệp hoặc bằng thạc sỹ theo môn học) không nhận được bất kỳ học bổng Murdoch nào khác Các khóa học đủ điều kiện: _ Tất cả các bằng cử nhân dành cho sinh viên quốc tế và được cấp tại một trong các cơ sở của chúng tôi ở Tây Úc. _ Tất cả chứng chỉ tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp và bằng thạc sĩ theo chương trình học dành cho sinh viên quốc tế và được giao tại một trong các cơ sở Tây Úc của chúng tôi. Lưu ý: học bổng này có thể có các tiêu chí khác nhau vào năm 2018 và 2019. Tìm hiểu thêm.
Mô tả:
Bạn là sinh viên quốc tế hiện đang định cư tại Úc? Được chào đón vào cộng đồng toàn cầu của những bộ óc tiên phong với Học bổng Chào mừng Quốc tế - Úc. Bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn là sinh viên trả phí đầy đủ bắt đầu chương trình học đại học hoặc sau đại học tại một trong các cơ sở Tây Úc của chúng tôi vào năm 2020 - 2024.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!