Japanangka errol West Graduate Research Scholarship

Giá trị: $50,000
Trường: Australian Maritime College
Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 07, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đủ điều kiện đăng ký học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ toàn thời gian tại Đại học Tasmania vào năm 2022 - Không nhận được một giải thưởng, học bổng hoặc mức lương tương đương để thực hiện chương trình được đề xuất (tương đương được định nghĩa là lớn hơn 75% số tiền chi tiêu)
Tiêu chí xét học bổng
Dự án được đánh giá cạnh tranh và trao giải. Lựa chọn dựa trên thành tích học tập và sự phù hợp với dự án do trường Cao đẳng và ủy ban Chương trình Thành công Sinh viên Bản địa UTAS (ISSP) xác định.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!