JCU College Pathways Scholarship

Giá trị: 25% học phí
Trường: James Cook University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Dành cho sinh viên quốc tế đăng ký vào Văn bằng Kỹ sư, Bằng Y tế (Con đường Y tá), Bằng Khoa học và Bằng Công nghệ. - Xin lưu ý: Học bổng Liên thông Cao đẳng JCU không áp dụng cho môn học Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật của Trường Cao đẳng JCU hoặc các khóa học được cung cấp dưới dạng ELICOS.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!