JCU International Student Merit Stipend

Giá trị: $700 AUD/tháng
Trường: James Cook University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Tính đủ điều kiện nhận học bổng được tự động đánh giá trong quá trình tuyển sinh. Những sinh viên đủ điều kiện sẽ nhận được một lời đề nghị cho chương trình học của họ và Đồng thời được nhận Bằng khen Sinh viên Quốc tế. Xin lưu ý: một số chương trình không đủ điều kiện cho Học bổng Xuất sắc Quốc tế. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, Cử nhân Y khoa, Cử nhân Phẫu thuật, Cử nhân Phẫu thuật Nha khoa, Cử nhân Khoa học Thú y, Thạc sĩ Kỹ thuật (Chuyên nghiệp), và các chương trình trực tuyến và không có giải thưởng.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!