JCU Merit Scholarship

Giá trị: Học bổng 50% trong một năm học
Trường: James Cook University Singapore
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Để được coi là đủ điều kiện nhận học bổng, sinh viên phải đáp ứng các tiêu chí học tập cần thiết và nộp đơn xin học bổng cùng với các tài liệu liên quan khác. Các sinh viên phải hoàn thành bài kiểm tra học bổng để nhận được hỗ trợ tài chính cần thiết
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!