Jennifer & Ian Prosser Scholarship

Giá trị: $2,500
Trường: ANU College
Hạn nộp hồ sơ: 27 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Là công dân Úc - Nhận được đề nghị nhập học hoặc hiện đang ghi danh vào một trong các chương trình sau: - Thạc sĩ về thay đổi năng lượng - Thạc sĩ về biến đổi khí hậu - Thạc sĩ kỹ thuật về năng lượng tái tạo
Hồ sơ xin học bổng
1) Thư xin việc 2) CV 3) Một tuyên bố nêu rõ mức độ mà bạn có thể chứng minh mức độ này sẽ hỗ trợ cam kết liên tục của bạn đối với lĩnh vực này như thế nào.
Mô tả:
- Jennifer và Ian Prosser, cư dân Canberra, những người đánh giá cao tầm quan trọng của giáo dục đại học tại ANU, cách tiếp cận liên ngành đối với sự thay đổi năng lượng và tính bền vững, cũng như nhu cầu hỗ trợ sinh viên vùng và nông thôn của Úc. - Học bổng dành cho Thạc sĩ thay đổi năng lượng; Thạc sĩ Biến đổi khí hậu; Thạc sĩ kỹ thuật về năng lượng tái tạo
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!