Joan Montgomery Scholarship

Giá trị: 50% học phí cơ bản ( tối đa là 6 năm)
Trường: Presbyterian Ladies' College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh nhập học lớp 7 hoặc lớp 9 năm 2023 Học sinh từ vùng nông thôn của Úc Đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra học bổng ACER Tham gia các hoạt động ngoại khóa
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!