Katharine Kearns Scholarship

Giá trị: $10,000
Trường: Victorian College of Arts
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 04, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Piano, violin, viola hoặc cello; du lịch đến bất kỳ Quốc gia Châu Âu nào (là Đức, Pháp hoặc Anh); Dưới 30 tuổi, Công dân Áo, trả trong 2 năm
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!