Kickstarter Scholarship

Giá trị: 15.000 đô la
Trường: SAE Institute
Hạn nộp hồ sơ: 17 tháng 12, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Chỉ dành cho sinh viên quốc tế cư trú tại Úc.
Tiêu chí xét học bổng
Các ứng viên được xem xét về kỹ năng sáng tạo, sự xuất sắc trong học tập và khả năng lãnh đạo.
Mô tả:
Chương trình Học bổng Quốc tế SAE trao thưởng cho những sinh viên quốc tế xuất sắc đăng ký chương trình Cử nhân, bắt đầu học vào năm 2022.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!