Kim Rowe Memorial Award

Giá trị: Giá trị học bổng dựa trên thành tích của sinh viên
Trường: Fanshawe College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Yêu cầu: _ Phải là sinh viên toàn thời gian, đã đăng ký trong thời gian ở nước ngoài (truy cập một học kỳ- 4 tháng cho mỗi ứng dụng). _ Sinh viên phải đạt được điểm trung bình tích lũy 3.0 và phải mô tả cách họ thể hiện lòng tốt, sự đồng cảm và cam kết với cuộc sống và cộng đồng quốc tế tại Cao đẳng Fanshawe (tối đa 250 từ). _ Mở cửa cho sinh viên Canada và sinh viên Quốc tế (miễn là họ không trở lại đất nước của họ quốc tịch) và đáp ứng các yêu cầu trên.
Mô tả:
Giải thưởng Tưởng niệm Kim Rowe đã được thành lập cho các sinh viên Visa Quốc tế toàn thời gian có Giấy phép Du học hợp lệ, những người đã hoàn thành năm đầu tiên của văn bằng hai năm, bằng tốt nghiệp nâng cao, chương trình cấp bằng hoặc chương trình sau đại học tại Cao đẳng Fanshawe và đã đăng ký vào năm thứ hai (cấp 3) của chương trình của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!