King's Presidents International Scholarships

Giá trị: £10,000
Trường: King's College London, University of London
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 03, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên quốc tế đã đăng ký tham gia khóa học thạc sĩ tại King's College London - Đạt được bằng đại học hạng xuất sắc (1st class) hoặc tương đương trước khi đăng ký học thạc sĩ tại trường - IELTS tối thiểu 7.5
Tiêu chí xét học bổng
Dựa vào thành tích học tập của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
- Nộp đơn đăng ký nhập học trực tuyến cho chương trình Thạc sĩ tại King's College London. - Gửi biểu mẫu tài trợ trực tuyến. Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế dự định tham gia khóa học thạc sĩ tại King's College London. Sinh viên có thể tham gia bất cứ ngành học nào.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!