Kwantlen scholarship

Giá trị: 1,000 CAD ~ 4,000 CAD
Trường: Kwantlen Polytechnic University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên quốc tế apply chương trình fulltime từ 9 tín chỉ/ kỳ học trở lên – Đóng toàn bộ học phí khi chấp nhận học tại trường – trước khi cấp LOA – Duy trì mức CGPA từ 2.0 trở lên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!