La Trobe International Scholarship (LTIS)

Giá trị: 25% học phí
Trường: La Trobe University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng này, ứng viên phải: _ Trở thành công dân của một quốc gia khác ngoài Úc hoặc New Zealand và đăng ký để bắt đầu một chương trình đào tạo đại học hoặc sau đại học. _ Là một sinh viên quốc tế mới nộp đơn xin nhập học năm 2021 hoặc 2022. _ Là một sinh viên trả phí đầy đủ (Không được tài trợ). _ Đăng ký một chương trình trong Danh sách các khóa học đủ điều kiện của học bổng.
Mô tả:
Đại học La Trobe đánh giá cao thành tích học tập xuất sắc. Sinh viên quốc tế đạt thành tích cao đang suy nghĩ về việc đăng ký một khóa học đại học hoặc sau đại học sẽ tự động được xem xét cho học bổng này. Học bổng Quốc tế La Trobe (LTIS) trao thưởng cho các sinh viên quốc tế đạt thành tích cao.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!