La Trobe Progression Scholarship

Giá trị: Giảm 30% tổng học phí
Trường: La Trobe University Sydney Campus
Hạn nộp hồ sơ: 06 tháng 10, 2022
Tổng số xuất: 75
Điều kiện nộp học bổng
Dựa trên Điểm trung bình có trọng số (WAM) đạt được trong các nghiên cứu Dự bị hoặc Văn bằng, sinh viên có thể được cấp Học bổng Tiến bộ La Trobe trong suốt thời gian lấy bằng Cử nhân La Trobe tại Cơ sở Sydney.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!