La Trobe South East Asia Scholarship

Giá trị: 30% học phí
School: La Trobe University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng này, ứng viên phải: _ Là công dân của Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines hoặc Việt Nam. _ Là một sinh viên quốc tế mới nộp đơn xin nhập học năm 2021 hoặc 2022. _ Trở thành sinh viên trả toàn bộ học phí (Không được tài trợ). _ Đăng ký một chương trình trong Danh sách các khóa học đủ điều kiện của học bổng.
Mô tả:
Đại học La Trobe đánh giá cao thành tích học tập xuất sắc. Sinh viên quốc tế đạt thành tích cao đang suy nghĩ về việc đăng ký một khóa học đại học hoặc sau đại học sẽ tự động được xem xét cho học bổng này. Học bổng La Trobe Đông Nam Á thưởng cho sinh viên quốc tế đạt thành tích cao Học bổng này có giá trị từ 20% đến 30% giảm học phí hàng năm trong suốt thời gian học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!