La Trobe University International Excellence Scholarship

Giá trị: $5000
Trường: La Trobe University Sydney Campus
Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Là công dân của một quốc gia không phải là Úc hoặc New Zealand và đang đăng ký để bắt đầu một chương trình học đại học hoặc sau đại học. - Sinh viên Quốc tế mới đăng ký các đợt tuyển sinh 2022/2023. - Là một sinh viên đóng phí đầy đủ (Không được tài trợ).
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên là công dân của một quốc gia không phải là Úc hoặc New Zealand.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!