Larsen Jewellery Design Scholarship Program

Giá trị: $3000
Trường: Canberra Institute of Technology
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải thể hiện sự quan tâm và đam mê đối với đồ trang sức, thiết kế hoặc nghệ thuật thị giác. Người nộp đơn phải được chấp nhận, đã đăng ký hoặc đang trong quá trình nộp đơn vào một trường Đại học Úc hoặc TAFE * cho một khóa học liên quan đến trang sức hoặc thiết kế trang sức, hoặc một khóa học liên quan đến thiết kế hoặc nghệ thuật thị giác.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!