Law’s Merit Scholarship

Giá trị: Giảm 50% tổng học phí
Trường: The University of Tasmania International Pathway College
Hạn nộp hồ sơ: 20 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Các ứng viên phải đã hoàn thành các nghiên cứu trước đại học trước đó và là một trong hai trường hợp sau: - Một học sinh đã rời trường đã đạt được điểm tương đương 95+ ATAR và chưa bắt đầu học đại học. - Sinh viên tốt nghiệp đã đạt được Điểm Xuất sắc Cao (85 + / 100) tương đương trong các nghiên cứu đại học có liên quan và đã hoàn thành gần đây nhất của họ. Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu học tập tối thiểu được xác định bởi bài đánh giá do Đại học Tasmania thực hiện trên cơ sở thang điểm cho từng quốc gia cụ thể. Để duy trì học bổng này, sinh viên phải đạt được Tín chỉ (5.0 / 7.0) điểm trung bình tích lũy (CGPA) vào cuối mỗi kỳ học.
Mô tả:
Dành cho các sinh viên quốc tế có thành tích cao ở nước ngoài và trong nước, những người có thư mời nhập học Cử nhân Luật và các bằng kép liên quan khi bắt đầu học năm đầu tiên vào năm 2022
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!