Law Scholarships in Architectural Studies

Giá trị: 50%
Trường: Carleton University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 06, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Có chứng chỉ quốc tế. - Có thể sử dụng Tiếng Anh thông thạo.
Mô tả:
- Đại học Carleton Là một trường đại học công lập toàn diện ở Ottawa, Ontarlo, Canada, được thành lập vào năm 1942. - Mô tả học bổng: Học bổng Luật trong Nghiên cứu Kiến trúc tại Đại học Carleton, Canada 2021-2022 cho phép các chương trình Đại học trong lĩnh vực Nghiên cứu Kiến trúc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!