LEADERSHIP SCHOLARS PROGRAM

Giá trị: $1,000/ kỳ
Trường: D'Youville College
Hạn nộp hồ sơ: 22 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
- Điểm trung bình trung học phổ thông từ 80 trở lên. - GPA đạt từ 2,75 - Năm nhất, trạng thái toàn thời gian nhập học D’Youville vào học kỳ mùa Thu. - Nộp tất cả các tài liệu được yêu cầu bao gồm đơn đăng ký, bài luận và thư giới thiệu đã hoàn thành. - Hồ sơ đã được chứng minh về sự tham gia và lãnh đạo ở trường trung học và / hoặc cộng đồng. - Nhập học D’Youville với tư cách là sinh viên toàn thời gian.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!